Administracja SPZOZ

Zakładki podstawowe

Imię i nazwisko Andrzej Komsa
Stanowisko Dyrektor SPZOZ w Stalowej Woli
Numer telefonu

tel.: 15 842 10 17

Adres email: akomsa@e-spzoz.eu

 

Imię i nazwisko mgr Zofia Jurkowska
Stanowisko Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych
Numer telefonu

tel.: 15 842 10 17

Adres email: zjurkowska@e-spzoz.eu

 

Imię i nazwisko Elżbieta Głowacka
Stanowisko Główny Księgowy
Numer telefonu

tel.: 15 813 50 27

Adres email: eglowacka@e-spzoz.eu

 

Imię i nazwisko mgr Katarzyna Gorczyca
Stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Numer telefonu

tel: 15 813 54 64

Adres email:

kgorczyca@e-spzoz.eu