Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładki podstawowe

Nazwa:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Kwiatkowskiego 2

37-450 Stalowa Wola

woj. podkarpackie

Telefon/faks: 15 842 10 17

Adres e-mail: sekretariat@e-spzoz.eu

Strona internetowa: www.e-spzoz.eu

NIP: 8652075301 REGON: 000313472

 

e-mail: Dyrektor Zakładu   akomsa@e-spzoz.eu

e-mail: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych zjurkowska@e-spzoz.eu

e-mail: Sekretariat   sekretariat@e-spzoz.eu

e-mail: Główny Księgowy eglowacka@e-spzoz.eu

e-mail: Specjalista ds. Zamówień Publicznych  zamowienia@e-spzoz.eu

e-mail: Sekcja Kadr kadry@e-spzoz.eu